WIJZIGINGEN INKOMSTENBELASTING 2014

Met ingang van 1 januari 2014 zijn de volgende zaken gewijzigd in de inkomstenbelasting.

Tarieven box 1
Het tarief in de eerste schijf bedraagt 5,15% (2013: 5,85%). De overige tarieven zijn gelijk gebleven. Inclusief premies volksverzekeringen is het tarief in de eerste schijf 36,25% en in de tweede schijf 42%. Vanaf de derde schijf worden geen premies volksverzekeringen geheven. Het tarief inclusief premies in de tweede schijf is gelijk aan het belastingtarief in de derde schijf.

Tarieven box 2
Het reguliere tarief in box 2 bedraagt 25%. In 2014 geldt echter voor het inkomen in box 2 tot € 250.000 een tarief van 22%.

Heffingskortingen

  • De maximale algemene heffingskorting bedraagt in 2014 € 2.103 (2013: € 2.001). Voor hogere inkomens geldt een maximale algemene heffingskorting van € 1.366.
  • De maximale arbeidskorting voor lagere inkomens bedraagt € 2.097 (2013: € 1.723). Voor hogere inkomens geldt een lager maximum van € 367 (2013: € 550).
  • De maximale werkbonus bedraagt € 1.119 (2013: € 1.100).
  • De ouderschapsverlofkorting bedraagt voor 2014 € 4,29 (2013: € 4,24) per verlofuur.

Eigen woning
Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.040.000 bedraagt in 2014 0,7% (2013: 0,6%) van de waarde. Het verhoogde eigenwoningforfait voor het deel van de WOZ-waarde boven € 1.040.000 bedraagt 1,8% (2013: 1,55%).

De rente in een uitkering uit een kapitaalverzekering eigen woning is onbelast als de uitkering niet meer bedraagt dan € 36.300 (2013: € 35.700) bij tenminste 15 jaar premiebetaling en niet meer dan € 160.000 (2013: € 157.000) bij 20 jaar of meer premiebetaling.
Met ingang van 1 januari 2013 is de vrijstelling voor de kapitaalverzekering eigen woning voor nieuwe gevallen vervallen.

De maximale vrijstelling voor kamerverhuur bedraagt in 2014 € 4.748 (2013: € 4.536).

Zorgkosten
Met ingang van 1 januari 2014 zijn niet meer aftrekbaar als specifieke zorgkosten:
– scootmobielen;
– rolstoelen;
– aanpassingen aan, in of om de woning.

 

Bron: Ministerie van Financiën | publicatie | 02-01-2014

 

Bel mij terug

Klik onderstaand op "bel mij terug" en laat uw naam en telefoonnummer achter. Wij zullen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Aan het woord

“York Administraties verzorgt voor ons, een klein bureau, al jaren tot volle tevredenheid de administratie. Wij hebben York Administraties leren kennen als een professionele adviseur die meedenkt met de klant, zeker ook als dit kleine zelfstandigen betreft.”

Copyright © York Administraties B.V. Websiteontwikkeling en ontwerp door ICTOriginal.